Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

slowlifephilosophy
21:13
7857 c1e8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska
slowlifephilosophy
21:13
2753 cfa2 420
Reposted fromszerszer szerszer viaramoneska ramoneska
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
slowlifephilosophy
21:13
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska

August 17 2019

slowlifephilosophy
21:01

August 12 2019

slowlifephilosophy
11:27
slowlifephilosophy
11:27
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
11:27
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
11:26
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
11:26
Reposted frombluuu bluuu

August 10 2019

slowlifephilosophy
14:56
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
slowlifephilosophy
14:55
6020 594a 420
Reposted fromslodziak slodziak viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
14:54
7744 27a1 420
Threesome
slowlifephilosophy
14:54
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
14:52
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
14:52

August 09 2019

slowlifephilosophy
08:46
0222 aeec 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
08:44
6451 01f8 420
Reposted frompunisher punisher viakatt katt
slowlifephilosophy
08:44
4643 5de7 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakatt katt
slowlifephilosophy
08:39
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
Reposted fromsurpriseme surpriseme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
08:37
5020 b2f2 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakatt katt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...