Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

slowlifephilosophy
17:00
1670 2988 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawstydem wstydem

December 29 2019

slowlifephilosophy
17:22
8235 7f50 420
Reposted fromSilentRule SilentRule viadreamadream dreamadream

December 26 2019

slowlifephilosophy
20:07
3402 f2cf
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawstydem wstydem
slowlifephilosophy
20:07
6285 e224 420
slowlifephilosophy
20:06
8578 cf2a
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
slowlifephilosophy
20:05
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaciarka ciarka

November 28 2019

slowlifephilosophy
22:40
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
15:28
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakompleksdziury kompleksdziury
slowlifephilosophy
15:27
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou viakompleksdziury kompleksdziury

November 08 2019

slowlifephilosophy
15:17
5571 b931 420
Reposted frommultikulti multikulti viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
15:17
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
15:17
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viabigevilgrin00 bigevilgrin00

November 04 2019

slowlifephilosophy
09:08
5215 6d0f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
slowlifephilosophy
09:07
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje i nie daj mu odejść. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
09:07
slowlifephilosophy
09:06
6083 4584 420
Reposted fromcrazydunky crazydunky vianaiwna naiwna
slowlifephilosophy
07:15
9308 e0a3 420
Najtrudniejszy pierwszy krok
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
07:14
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaiwna naiwna

November 01 2019

slowlifephilosophy
23:02
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
23:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl