Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

slowlifephilosophy
22:25
1010 6419 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
22:24
8117 f148 420
Reposted fromoutoflove outoflove viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
22:24
5597 2506 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
22:23
4280 c2c1 420
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
22:22
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
22:22
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
08:39
4280 c2c1 420
Reposted fromoll oll viastonerr stonerr
slowlifephilosophy
07:21
1703 1ea8 420
Reposted fromseaweed seaweed viafelicka felicka
slowlifephilosophy
07:21
1701 5221 420
Reposted fromseaweed seaweed viafelicka felicka

October 13 2018

18:09
1569 d7b5 420
Reposted fromturquoise turquoise viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
18:08
slowlifephilosophy
18:08
3048 cabb 420
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn
slowlifephilosophy
18:08
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed

October 10 2018

slowlifephilosophy
23:02
7501 6899 420
Reposted fromLotte Lotte viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:01
0949 68fc 420
Reposted fromanananana anananana viawstydem wstydem
23:01
8907 84cd 420
Reposted frombabyface babyface viafelicka felicka
slowlifephilosophy
23:01
1415 428d 420
Reposted fromLotte Lotte viapoppyseed poppyseed
slowlifephilosophy
22:59
0048 549d 420
slowlifephilosophy
22:56
9769 f5f9 420
slowlifephilosophy
22:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl