Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

slowlifephilosophy
20:07
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska

January 18 2018

slowlifephilosophy
23:00
9414 b862 420
Reposted frommagicdust magicdust vianikotyna nikotyna
slowlifephilosophy
09:03
2939 10f0 420
Reposted fromminerai minerai viajointskurwysyn jointskurwysyn
slowlifephilosophy
08:57
slowlifephilosophy
08:57
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
08:56
slowlifephilosophy
08:55
9025 7f85 420
slowlifephilosophy
08:54
slowlifephilosophy
08:53
9629 a7f8 420
slowlifephilosophy
08:52
9826 03f8 420
slowlifephilosophy
08:52
slowlifephilosophy
08:51
slowlifephilosophy
08:51
8696 8a2f 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafelicka felicka
slowlifephilosophy
08:51
8217 0ff2 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viafelicka felicka
slowlifephilosophy
08:51
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
slowlifephilosophy
08:50
2942 8dfa 420
Reposted fromsavatage savatage viacalineczka calineczka
slowlifephilosophy
08:50
They tell you that an affair destroys everything, that there are no winners, that there is only heartbreak. I know this. 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
Reposted frommefir mefir
slowlifephilosophy
08:50
The only way to feel truly alive is to start living fearlessly. 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
Reposted frommefir mefir

January 17 2018

slowlifephilosophy
07:11

January 12 2018

slowlifephilosophy
06:08
4860 1b39 420
Reposted fromwyczes wyczes viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl